Tájékoztató

Tagozataink

Tanulmányi terület kódja: 0001
Négy évfolyamos, emelt óraszámú matematika – digitális kultúra tantervű gimnáziumi osztály

Tanulmányi terület kódja: 0002
Négy évfolyamos, emelt óraszámú angol nyelvi tantervű gimnáziumi osztály

Tanulmányi terület kódja: 0003
Négy évfolyamos, emelt óraszámú német nyelvi tantervű gimnáziumi osztály

Tanulmányi terület kódja: 0004
Négy évfolyamos, emelt óraszámú magyar nyelv és irodalom – történelem tantervű gimnáziumi osztály.

A felvételi vizsga rendszere

A felvételin összesen 200 pont érhető el az alábbiak szerint:

Tagozat Írásbeli vizsga pontszámának magyar nyelv Írásbeli vizsga pontszámának matematika
0001
matematika-digitális kultúra
40 % 60 %
0002
angol nyelv
50 % 50 %
0003
német nyelv
50 % 50 %
0004
humán
60 % 40 %

A szóbeli felvételi vizsga tantárgyai és pontszámai

A szóbeli vizsgabizottság előtt zajlik.
A szóbeli vizsgára hozni kell: ellenőrző könyvet, magyar irodalom és nyelvtan, történelem, matematika, angol, német füzetet. Az esetleges versenyeredmények igazolását is örömmel fogadjuk.
A szóbeli felvételin a választott tagozatnak megfelelően a jelentkezők az alábbi tantárgyakból adnak számot tudásukról:

Tagozat Szóbeli tárgyak Szóbeli max. pontszám
0001
matematika-digitális kultúra
matematika 30 pont
magyar nyelv és irodalom 10 pont
hittan 10 pont
0002
angol nyelv
angol nyelv 30 pont
magyar nyelv és irodalom 10 pont
hittan 10 pont
0003
német nyelv
német nyelv 30 pont
magyar nyelv és irodalom 10 pont
hittan 10 pont
0004
humán
történelem 20 pont
magyar nyelv és irodalom 20 pont
hittan 10 pont

A közismereti tantárgyak

  • a magyar irodalom és nyelvtan (átlaga),
  • a matematika,
  • egy tanult idegen nyelv,
  • a történelem és
  • egy természettudományos (biológia, fizika, földrajz, kémia) tantárgyból szerzett osztályzatokat vesszük figyelembe.
  • Összefoglaló táblázat
Tagozat Hozott pontok Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga tárgyak Szóbeli vizsga pontszám Összesen:
0001
matematika-digitális
kultúra
50 100 matematika 30 200 pont
magyar nyelv és irodalom 10
hittan 10
0002
angol nyelvi
50 100 angol nyelv 30 200 pont
magyar nyelv és irodalom 10
hittan 10
0003
német nyelvi
50 100 német nyelvi 30 200 pont
magyar nyelv és irodalom 10
hittan 10
0004
humán
50 100 történelem 20 200 pont
magyar nyelv és irodalom 20
hittan 10