Tájékoztató

Tagozataink

Tanulmányi terület kódja: 0001
Négy évfolyamos, emelt óraszámú matematika – digitális kultúra tantervű gimnáziumi osztály


Tanulmányi terület kódja: 0002
Négy évfolyamos, emelt óraszámú angol nyelvi tantervű gimnáziumi osztály


Tanulmányi terület kódja: 0003
Négy évfolyamos, emelt óraszámú német nyelvi tantervű gimnáziumi osztály


Tanulmányi terület kódja: 0004
Négy évfolyamos, emelt óraszámú magyar nyelv és irodalom – történelem tantervű gimnáziumi osztály.


Tanulmányi terület kódja: 0005
Négy évfolyamos, emelt óraszámú biológia-kémia tantervű gimnáziumi osztály.


A felvételi vizsga rendszere

 

A szóbeli felvételi vizsga tantárgyai és pontszámai

A szóbeli vizsgabizottság előtt zajlik.
A szóbeli vizsgára hozni kell: e-ellenőrző másolatát, tagozati jelentkezés szerint: magyar irodalom és nyelvtan, történelem, matematika, angol, német, biológia és kémia füzetet. Az esetleges versenyeredmények okleveleit is örömmel fogadjuk.
A szóbeli felvételin a választott tagozatnak megfelelően a jelentkezők az alábbi tantárgyakból adnak számot tudásukról:

A közismereti tantárgyak

  • a magyar irodalom és nyelvtan (átlaga),
  • a matematika,
  • egy tanult idegen nyelv,
  • a történelem és
  • egy természettudományos (biológia, fizika, földrajz, kémia) tantárgyból szerzett osztályzatokat vesszük figyelembe.

Összefoglaló táblázat

Tagozat Hozott pontok Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga tárgyak Szóbeli vizsga pontszám Összesen:
0001
matematika-digitális
kultúra
50 100 matematika 30 200 pont
hittan 20
0002
angol nyelvi
50 100 angol nyelv 30 200 pont
hittan 20
0003
német nyelvi
50 100 német nyelvi 30 200 pont
hittan 20
0004
humán
50 100 történelem 30 200 pont
hittan 20
05
biológia-kémia
50 100 biológia, kémia 30 200 pont
hittan 20

Felvételi eljárás

A felvételhez szükséges a magyar nyelvi és matematika központi írásbeli vizsga megírása, a 7. osztály év végi, a 8. osztály félévi tanulmányi eredményei a közismereti tárgyakból és a szóbeli beszélgetés.
A felvétel feltétele legalább 4,2 átlag.
A 4,2 tanulmányi átlag valamennyi tantárgy figyelembevételével számított tanulmányi átlagra vonatkozik, nem a fő tantárgyakra. A 7. év végi és a 8. félévi tanulmányi átlag összeadódik, a két tanév átlaga 4,2-t el kell érnie.
A központi írásbeli vizsga tantárgyai és pontszámai:
A magyar és a matematika írásbeli vizsga pontszámát az egyes tagozatokon eltérő súllyal vesszük figyelembe:

  • a matematika-digitális kultúra tagozaton a matematikát 60%-kal, a magyar nyelvet 40%-kal
  • a humán tagozaton a matematikát 40%-kal, a magyar nyelvet 60%-kal
  • az angol, illetve német nyelvi képzés esetén mindkét tárgyat 50-50%-kal
  • biológia-kémia tagozaton a matematikát 60%-kal, a magyar nyelvet 40%-kal vesszük figyelembe.

A szóbeli beszélgetésre hozni kell: ellenőrző könyvet, magyar irodalom és nyelvtan, történelem, matematika, angol, német füzetet. Az esetleges versenyeredmények igazolását is örömmel fogadjuk.
Református intézményként működünk, a tanulók felvételénél, vallási, világnézeti elköteleződést a felvételi eljárás keretében figyelembe veszünk.
A Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola és Gimnázium igazgatója dönt a tanuló felvételéről. Pontegyenlőség esetén előnyben részesítjük azt a jelentkezőt, aki keresztény gyülekezetnek tagja.

2023. október