Gimnázium

 
logo

OM azonosító: 035200
1223 Budapest Rákóczi út 17-21.
Tel: +36 1 4900495

 


Érettségi dolgozatok megtekintése 2024

Végleges felvételi jegyzék.

Kiosztásra került laptopokhoz segédlet


Szalagavató bál menetrend és program


Nyílt napok


Beiratkozás 2022

A gimnáziumi felvételi eljárás következő lépése a beiratkozás.


TÁJÉKOZTATÁS
A LEFOLYTATOTT FELVÉTELI ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL

Tisztelt Szülő!
Kedves Felvételiző!

Először is szeretnénk megköszönni együttműködésüket abban, hogy a lehető legbiztonságosabb módon sikerült lebonyolítani a veszélyhelyzet közepette az írásbeli és szóbeli felvételiket!
A hozott eredmények és a felvételiken szerzett pontszámok alapján kialakult a gimnázium szintű felvételi eredmény, amit az alábbiakban ismerhetnek meg.
Gimnáziumunkban a pontszámok összesítése alapján az itt elérhető felvételi jegyzékek alakultak ki (feltüntettük azt is, ha valaki több tagozatunkra is jelentkezett):

0001 tagozat – Matematika-informatika emelt óraszámú osztály 
0002 tagozat – Angol nyelvi emelt óraszámú osztály 
0002 tagozat – Német nyelvi emelt óraszámú csoport 
0003 tagozat – Általános tantervű osztály 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tanév rendjének előírásai alapján a tanuló és szülei az általános iskolában 2022. március 21-én és 22-én kezdeményezheti a jelentkezési lap módosítását.
Kérjük, figyeljenek arra, hogy a módosítás során tanulmányi területet törölni nem lehet, azonban azok eredetileg beírt sorrendje átalakítható.
Új tanulmányi terület csak a már szereplő iskolákon belül, és csak az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés alapján jelölhető meg. Akik egyeztettek velünk, már az ideiglenes jegyzéken szerepelnek.
Új iskolát (és annak tanulmányi területét) nem lehet a módosító lapon megjelölni.
A módosító tanulói adatlap kitöltésével a korábban kitöltött tanulói adatlap érvényét veszti.
A módosítások után április végére alakul ki a végleges eredmény, akkor derül ki, ki mely iskola melyik tagozatára nyert felvételt.
A tanév rendje szerint a felvételt hirdető középfokú iskolák, így gimnáziumunk is 2022.04.29-ig fogja megküldeni a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

Kívánjuk, hogy mindenki megtalálja helyét a középfokú iskolarendszerben!
Áldás, békesség!

Kúti László
gimnáziumi igazgatóhelyettes


Laptopok átadása a 9. évfolyamnak

Tisztelt Szülők!

 • Az RRF-1.2.1-2021-2021-0001 projekt keretében a 9. osztályos diákoknak a notebookkal kapcsolatos információk a következők:
  Részletes tájékoztató 2022. március 1. kedd 18.00 online rendkívüli szülői értekezlet lesz, bejelentkezésükre feltétlenül számítunk.
  Elérése: meet.google.com/arm-bkyz-vws
 • Az notebook birtokbavételéhez szükséges, hogy a gondviselő regisztráljon a KRÉTA rendszer Eszköz ügyintézés felületén. Aki még nem regisztrált, az átadás-átvétel előtt szükséges ezt megtennie, az Általános Szerződési Feltételeket és az adatkezelési tájékoztatót elfogadva tudja érvényesíteni az
  igényét.
 • Az ÁTADÁS-ÁTVÉTEL a következőképpen történik:
  o A 9/A osztály számára 2022. március 2-án, szerdán 16.00-17.30 óra
  o A 9/B osztály számára 2022. március 2-án, szerdán 17.00-18.30 óra
  o A 9/C osztály számára 2022. március 4-én, pénteken 16.00-17.30 óra

Az átadás helyszíne a gimnázium aulája.

A notebookot kizárólag a gondviselő személyesen (aki igényelte az eszközt), illetve akadályoztatása esetén meghatalmazottja veheti át, melyhez az innen letölthető <<MEGHATALMAZÁS>> szükséges.
Az átvételhez hozzák magukkal a személyi igazolványukat.
Az átadás-átvételről jegyzőkönyv készül, melynek 1 példánya a szülőt, 1 példánya az iskolát illeti.
A eszköz használatával kapcsolatos tudnivalókról az Általános Szerződési Feltételek című dokumentum nyújt részletes tájékoztatást.

Áldás, békesség!

A gimnázium vezetősége


Kedves Szülők!

Sok szeretettel hívunk Titeket a Gimnázium és a Fiatalok az Élet Küszöbén közös szervezésében az alábbi eseményre:

Segítség! Kamasz lett a gyerekem!

Nem vagy egyedül. Valódi helyzetek, valódi történetek. Kapcsolódás kamasz gyermekünkhöz.

Vendégeink: Bajtsi Miklós pszichiáter és Bajtsi Andrea vezető- és szervezetfejlesztő, „szintén zenészek”, mint akik maguk is megélték a gyerekeikkel a tinédzser kor örömeit, nehézségeit, mélységeit.

Időpont: november 29, 18:00.

A járványhelyzetre való tekintettel az eseményt online tartjuk.

Az interaktív előadás ingyenes, de regisztrációhoz kötött:
https://docs.google.com/forms/d/1EU7lZnEmcI2TdzQumABKrc_pPvDVZw07sgQR9P_6EDc/edit?ts=618b5fd6

Jó szívvel ajánlom minden már kamaszodó vagy leendő kamasz gyerkőc szüleinek!

Várunk szeretettel!


TÁJÉKOZTATÓ A TANKÖNYVOSZTÁSRÓL! <<részletek>>


NYÁRI ÜGYELETI REND <<részletek>>

Gimnáziumi BEIRATKOZÁS!

Tisztelt Szülők!
Kedves Leendő Kilencedikesek!

Először is gratulálunk a sikeres felvételihez!
     A veszélyhelyzetre való tekintettel a szeptemberben induló osztályok számára szülői értekezletet csak az új tanév kezdetén fogunk tartani. Akkor várható az idegen nyelvi szintfelmérés is a csoportba soroláshoz.
     Ezen a nyáron 2021. augusztus 8-12. között megszervezzük az I. Gimis nyári tábort, melynek költsége 30.000,-Ft. Erről hamarosan részletes tájékoztatást kapnak.
     Az éves hozzájárulás összege: 20.000,-Ft, fénymásolási díj félévente : 2.200,- Ft. Étkezési kártya díja 1.000,- Ft. Ezen összegeket tanévkezdéskor kérjük befizetni, erről is tájékoztatjuk majd Önöket.
     Szeretettel várunk titeket, kilencedikeseket!

Beiratkozás
    A 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII.11.) EMMI rendelet előírásait, valamint az EMMI egészségügyi  ajánlásait tartjuk szem előtt, amikor megszervezzük a 2021/2022. tanévre történő középfokú iskolai beiratkozást.

 • Mivel intézményünk nem a KRÉTA rendszert használja, beiratkozásra csak személyesen van lehetőség.
 • A beiratkozás időpontja: 2021. június 22. kedd 8.00-14.00, a beosztás szerinti idősávokban.
 • A beiratkozás helyszíne:
  az intézmény új gimnáziumi épülete (1223 Budapest, Rákóczi út 17-21.)
 • A beiratkozásra a következő dokumentumokat szükséges hozni:
  • a tanuló személyi igazolványa vagy születési anyakönyvi kivonata,
  • lakcímkártya,
  • TAJ kártya,
  • diákigazolványa (jelenlegi),
  • szülők személyi igazolványa, lakcímkártyája,
  • az általános iskola által kiállított általános iskolai bizonyítvány, vagy ideiglenesen elfogadjuk annak másolatát is,
  • amennyiben a tanuló rendelkezik vele, érvényes szakértői vélemény, illetve a gondviselő által írt felmentési kérvény,
  • amennyiben fennáll, akkor a hátrányos helyzet (HH) és halmozottan hátrányos helyzet (HHH) megállapításáról szóló határozat.

A beiratkozásra a következő letölthető dokumentumokat kitöltve szükséges elhozni:

  • Nyilatkozat a gyermek törvényes képviselőjéről>>Letöltés
  • Nyilatkozat adatkezelésről>>Letöltés
  • Nyilatkozat fényképek nyilvánosságra hozataláról>>Letöltés
  • Új Tanulói adatlap,>>Letöltés
  • Étkezési nyilatkozat, a kedvezményekhez szükséges eredeti iratok,>>Letöltés
  • Hittan nyilatkozat,>>Letöltés
  • 2. idegen nyelv oktatásról nyilatkozat (német vagy francia).>>Letöltés

    Kérjük, az ügyintézés megkönnyítése érdekében, az általános iskolai bizonyítvány kivételével minden hivatalos dokumentumról hozzanak fénymásolatot is!

     Az általános iskolai bizonyítvány a beiratkozáskor a középiskolában marad, hiszen a beiratkozás tényét abban záradékolnunk kell. 

Diákigazolvány
Igénylését az okmányirodában kell majd kezdeményezni a járvány megszűnése után. A NEK azonosítót tartalmazó adatlapját a lakcímkártyával együtt a nyár folyamán a gimnazium@www.rozsakertirefi.hu e-mail címre tudja elküldeni, vagy ügyeleti napokon (kérem, az iskola honlapján tájékozódjon az időpontokról) a titkárságon tudják leadni.
      Igényléshez születési anyakönyvi kivonat, vagy egyéb érvényes személyazonosító okmány (személyi igazolvány, útlevél) és lakcímkártya bemutatása szükséges.
     Az elkészült diákigazolványokat az Oktatási Hivatal az iskolába küldi ki.
     Tájékoztatom Önöket, hogy amennyiben az iskolánkba történő beiratkozást követően nem rendelkezik a gyermek diákigazolvánnyal, vagy az általános iskola által kiadott diákigazolványt helyettesítő érvényes igazolással, úgy azt e-mailen jelezni szíveskedjenek felénk. A beiratkozást követően a beérkezett kérelmekre intézményünk elkészíti a 60 napra szóló hivatalos QR kóddal ellátott diákigazolványt helyettesítő igazolást, melyet aláírva, lepecsételve megküldünk e-mail címére.

Iskolai étkezés

Amennyiben igénybe kívánja venni az iskolai étkezést (az általános iskolai épületünkben van a konyha, de a gimnázium ebédlőjében lehet elfogyasztani), további információkat a mellékletben és a honlapon az étkezési tájékoztatóbantalálnak.
Tankönyv
     Iskolánkban a tanuló a tankönyveket ingyenesen kapja, melyet egységesen a tanulók részére megrendelünk, így Önöknek ezzel semmilyen teendője nincs.
     Arra kérjük Önöket, hogy a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat előkészítve hozzák magukkal, továbbá a személyes megjelenés során a beosztás szerinti idősávot tartsák be.>>Részletes beosztás

Szeretettel várjuk Önöket!

Budapest, 2021. június 7. 

Tisztelettel:
Bencze Péter
igazgató


Végleges Gimnáziumi felvételi eredmény – 2021.04.27.


Kedves felvételizők!

Az előzetes regisztráció 2021. január 28. csütörtök 16:00-kor lezárult! 

Megtekintési időpont: 2021. január 29. péntek 8-16 óra között.

Köszönjük az együttműködést!

TÁJÉKOZTATÁS

A JAVÍTÁSI EREDMÉNYEK ELFOGADÁSÁRÓL ILLETVE AZ ÉSZREVÉTELI LEHETŐSÉGRŐL
Tisztelt Szülő!
Kedves Felvételiző!

A kijavított felvételi írásbeli dolgozatok megtekintése:

2021. január 29. pénteken 8 – 16 óra között

(Az előre rögzített időpontok és a terembeosztás a táblázatban látható!) A járványhelyzetre tekintettel a megtekintésre felvételizőnként egy fő jöhet be az épületbe. Mivel hosszas elidőzésre nem tudunk helyet biztosítani, a megtekintéskor a dolgozatról fényképeket lehet készíteni, és az alapján lehet az esetleges észrevételeket megtenni.
Észrevételt tenni kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén lehet. Az észrevételt a honlapon található

Tanulói észrevétel dokumentumon teheti meg. (https://www.rozsakertirefi.hu/gimnazium/)

Az észrevétel határideje: 2021. február 1. hétfő 16 óra. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.
Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja, és a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel.
Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, az iskola által hozott döntés ellen a szülő, a tanuló, a döntés kézhezvételétől számított három napon belül, a vizsgát szervező iskolában, az Oktatási Hivatalnak címezve, kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén fellebbezést nyújthat be. A fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. Az iskola a fellebbezést − az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt − egy munkanapon belül megküldi a
Hivatalnak. A Hivatal a fellebbezést érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő nyolc napon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és a kérelmezőnek. A fellebbezés benyújtása és elbírálása nem érinti a tanulónak az iskola által hozott felvételi döntéssel kapcsolatos jogorvoslati jogát.
A végső pontszámokat tartalmazó hivatalos Értékelő lapot 2021. február 3-án (szerdán) és 4-én (csütörtökön) reggel 7.30-9.00 valamint délután 15.00-17.00 óra között lehet átvenni személyi igazolvánnyal aláírás ellenében a gimnázium portájánál.
Kérjük, hogy továbbra is figyeljenek a szájat és orrot eltakaró maszk viselésére, és a bejáratnál a kézfertőtlenítésre!
Köszönjük az együttműködést!

Kúti László
gimnáziumi igazgatóhelyettes


Részletes tájékoztató az írásbeli felvételi vizsga lebonyolításáról

Írásbeli felvételi vizsga
(második tájékoztató levél)

     Tisztelt Szülők!
     Kedves Jelentkező Nyolcadikos Tanulók!

    Korábbi értesítésünknek megfelelően a központi írásbeli felvételi vizsga megírása előtt tájékoztatást adunk annak lebonyolításáról.

      Ismétlésképpen a vizsgaidőpontok, amelyeket már jól ismernek.

   A tanév rendje előírása alapján a központi írásbeli felvételi vizsga időpontja:
     2021. január 23. szombaton 10 óra (érkezni 9.30-ig kell)
     Szintén a tanév rendje írja elő a pótló írásbeli időpontját:
    2021. január 28. csütörtökön 14 óra (Csak alapos okkal és igazolással kérhető!)
   Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. A vizsgázók által benyújtott, indoklással alátámasztott írásos kérelem mérlegelése, a benyújtott igazolások elfogadása a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatójának jogköre. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.

   Az emberi erőforrások miniszterének egy friss határozata egy második pótló időpontot határozott meg azok számára, akik igazoltan COVID-19 fertőzésben szenvedtek, vagy igazoltan hatósági házi karanténba kerültek, továbbá egyéb rendkívüli, önhibájukon kívül eső elháríthatatlan ok folytán nem tudtak az előző két időpont egyikén sem részt venni:
    2021. február 5. csütörtökön 14 óra (Csak alapos okkal és igazolással kérhető!)
    A központi írásbeli vizsga második pótnapján való részvételhez kérelmet kell benyújtani 2021. január 29. napján 16 óráig a vizsgaszervező intézmény vezetőjéhez. Tehát akik hozzánk jelentkeztek, azoknak ide a mi intézményünkbe kell a kérelmet beadni. A kérelmet a vizsgaszervező intézmény vezetője saját hatáskörében bírálja el.

     A felvételi vizsga napjára vonatkozó tájékoztatás
  A központi felvételi vizsga napján a kezdés időpontja előtt egy félórával kell megérkezni.
Vagyis 2021. január 23-án 9:30-ra várjuk a vizsgázókat.
√ Kísérők az épületbe nem jöhetnek be.
 Kérjük, hogy a vizsgán csak egészséges, tüneteket nem mutató tanuló jelenjen meg!
 A bejáratnál hőmérséklet-ellenőrzés történik, és kérjük a kézfertőtlenítők használatát is.
 Szájukat és orrukat eltakaró maszkban érkezzenek, és lehetőleg legyen náluk kisebb kézfertőtlenítő is.
 A termek, padok, székek fertőtlenítésre kerülnek a vizsga előtt és után is.
A felvételizők a belépéskor tudják meg, hogy melyik tanteremben fogják írni a vizsgadolgozatot. Amikor ezt megtudták, az útmutatás szerint a legrövidebb útvonalon és a lehető leggyorsabban foglalják el kijelölt helyüket a vizsgateremben.
Megérkezés után a mobiltelefont kikapcsolt állapotban a táskájukba helyezik, amelyet a teremben elkülönített asztalra kell kihelyezni. Okosóra semmiképp ne legyen a tanulón!
Javasoljuk a hagyományos karórát, hogy tudja követni az eltelt időt.

Saját igazoló okmány (személyi igazolvány vagy diákigazolvány) legyen a felvételizőnél, melyet be kell mutatni a teremben felügyelő tanárnak.

 Tízórait és innivalót hozzanak magukkal a tanulók.
A vizsgán csak a központilag kiadott feladatlapon, és a vizsgát szervező intézmény bélyegzőjével ellátott lapokon lehet dolgozni, kizárólag KÉK (esetleg FEKETE) színű, nem radírozható tollal, amelyből célszerű két darabot hozni.
 A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.
A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) csak határozatba foglalt engedéllyel használható.
A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.
Ha a vizsga alatt a vizsgázónak el kell hagynia a termet, engedélyt kér a felügyelőtanártól és átadja a dolgozatát. A felügyelőtanár a dolgozatra és a jegyzőkönyvre ráírja a távozás és a visszaérkezés pontos idejét.
A tanulók a vizsgateremben segítséget nem vehetnek igénybe, és a vizsga rendjét sem zavarhatják meg.
Ha a felügyelőtanár szabálytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó dolgozatát, ráírja az elvétel pontos idejét, a szabálytalanság jellegét, olvashatóan aláírja és visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja a vizsgát. Ezt követően a felügyelőtanár a folyosóügyeletesen keresztül értesíti a szabálytalanságról az igazgatóhelyettest. A szabálytalanságról készült jegyzőkönyvre a tanuló véleményét is fel kell vezetni, aki azt aláírja.
 Először a magyar nyelv írásbelire kerül sor 10:00 – 10:45 között. Természetesen, akinek többletidő lett meghatározva, az annak megfelelően tovább dolgozhat!
Az ezután következő 15 perces szünetben csak az menjen ki a teremből, akinek a mellékhelyiségbe kell mennie, hogy minimális legyen a találkozás. A terem szellőztetésre kerül. Igyon, egyen mindenki!
 A szünet után következik a matematika írásbeli szintén 45 percben (+időhosszabbítás).
 A matematika után, aki leadta a vizsgadolgozatát, az mielőbb hagyja el az épületet!
Akiknek sikerül január 23-án, esetleg 28-án megírni a központi írásbelit, a javítás után 2021. január 29-én 8-16 óra között tekintheti meg azt a gimnázium épületében. Erre vonatkozóan a felvételin kapnak útmutatást a tanulók. Ezt is kérjük pontosan betartani a fertőzések elkerülése ill. minimálisra csökkentése érdekében!

Kérjük, továbbra is kísérjék figyelemmel a járványhelyzettel kapcsolatos állami bejelentéseket, illetve a honlapunkon közzétett információkat!

A veszélyhelyzetre tekintettel, hangsúlyozottan kérjük, figyelmesen tartsák be a leírtakat!

Végezetül javasoljuk, hogy a felvételizők a vizsga előtti napon már ne terheljék túl magukat és éjszaka jól pihenjék ki magukat!

Sikeres felvételit kívánunk minden résztvevőnek!

Kúti László
gimnáziumi igazgatóhelyettes

2021. január 18.


FRISS HÍR!

Tisztelt Érdeklődő Szülők!
Kedves Nyolcadikos Tanulók!

Köszönjük azoknak, akik már jelentkeztek a felvételi tájékoztató szülői értekezletre! A járványügyi helyzet jelenlegi alakulása miatt azonban a fizikai találkozást, bár nagyon szerettük volna megmutatni új épületegyüttesünket, nem tudjuk megvalósítani a meghirdetett időpontokban.
Online formában azonban megtartjuk a tájékoztatást. Ehhez a pontos részleteket november 26-ig email-ben elküldjük Önöknek.
köszönjük megértésüket és együttműködésüket!
Üdvözlettel:
Kúti László
gimnáziumi igazgatóhelyettes