Felvétel az 1. osztályba

Nyílt nap elsősöknek

<<regisztráció>>

Kedves Szülők!

Hálásan köszönjük, hogy gyermekük számára iskolánkat találták legalkalmasabbnak arra, hogy lelki, szellemi és testi fejlődésében elősegítsük, felkészítsük a további, középiskolai és egyetemi tanulmányokra, az értékes, boldog felnőttlétre, majd az örökéletre.
A Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola és Gimnázium 2023/24-es tanévben indított első évfolyamára a jelentkezési folyamat a honlapunkon keresztül elérhető online jelentkezési lap kitöltésével indul el. Ezen a jelentkezési lapon a szülők minden olyan adatot, elérhetőséget megadnak, amely megkönnyíti a beiskolázási folyamat során az intézmény és a családok közötti kommunikációt.
A kitöltés után a következő dokumentumok szkennelt változatát kérjük a budaine.nagy.krisztina@rozsakertirefi.hu e-mail címre elküldeni kolléganőnk, Budainé Nagy Krisztina számára (amennyiben birtokukban vannak ezek a dokumentumok):
– a gyermek keresztlevele
– lelkészi/plébánosi ajánlás
– szakértői vélemény beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségről.
A jelentkezési lapok kitöltésének határideje 2023. március 1. 23.59 óra.
Az intézmény mindennapjaiba a nyílt napokon kaphatnak a szülők betekintést. A nyílt napokra 2023. február 1-én és 2-án kerül sor. Az óralátogatásokra majd a honlapon elérhető online jelentkezési felületen lehet regisztrálni. Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a regisztráció létszámkorlátos, bizonyos számú jelentkező után lezár a rendszer.
Iskolánk életéről, eseményeiről továbbá a honlapunkon keresztül is tájékozódhatnak a kedves szülők.
2023. február 2-án délután 17.00 órakor tájékoztató szülői értekezletet tartunk a leendő első évfolyamunkról, indítandó osztályainkról, elsős tanítóinkról.
A beérkezett jelentkezések alapján a gyermekeknek ’Játsszunk iskolásat!’ elnevezésű alkalmakat szervezünk 2023. március 07-én, 14-én és 21-én, minden alkalommal 16.00 órától. Ezeket az alkalmakat iskolatitkárunk szervezi, ő küld majd Önöknek meghívót.
Önökkel, szülőkkel egy személyes találkozón szeretne iskolánk igazgatója, Kuruczné Domaházi Margit megismerkedni. Erre 2023. március 8-án, 9-én, 15-én, 16-án, 22-én és 23-án kerül majd sor. Ezeket az alkalmakat iskolatitkárunk fogja majd Önökkel egyeztetni.
Végül, 2023. március 28-án 16.00 órától tartjuk Dömdödöm versmondó ünnepünket, amikor a hozzánk jelentkező nagycsoportos óvodások mondhatnak a többiek előtt verseket, meséket.
Az első évfolyamra felvett gyermekek névsoráról iskolánk 2023. március 31-éig fog döntést hozni. A döntésről e-mailben fogjuk Önöket tájékoztatni.
A rendelet szerint az idei beiratkozás hivatalos időpontja 2023. április 20-21-re esik.
Amennyiben kérdésük van, nyugodtan keressék Budainé Nagy Krisztina kolléganőnket a budaine.nagy.krisztina@rozsakertirefi.hu e-mail címen.
Tájékozódásukhoz, gyermekük iskolára készítéséhez Isten gazdag áldását kívánjuk!

Kuruczné Domaházi Margit
2022-2023 tanév igazgatónője

 


Dátum / Időpont Esemény
2023. február 01. Nyílt napok
2023. február 02. Nyílt napok
2023. február 02. – 17:00 Szülői értekezlet az 1. évfolyamra jelentkezőknek
2023. március 01. Jelentkezési lapok leadási határideje – 1. évfolyam
2023. március 07.
16:00
Játsszunk iskolásat! 1.
2023. március 14.
16:00
Játsszunk iskolásat! 2.
2023. március 21. Játsszunk iskolásat! 3.
2023. március 28. Dömdödöm – vers- és prózamondófesztivál
2023. március 31. Döntés az első évfolyamra felvettek névsoráról
2023. április 12. Fellebezési határidő – 1. évfolyam
2023. április 17. Végleges döntés a leendő első évfolyam névsoráról
2023. április 20. Beiratkozás az 1. évfolyamra
2023. április 21. Beiratkozás az 1. évfolyamra
2023. május 23. Szülői értekezlet a felvett 1. osztályos szülőknek

Fenntartói köszöntő

Kedves Szülők, kedves Érdeklődők!

A Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola és Gimnázium a 2022/23-as tanévre felvételt  hirdet azoknak az óvodát befejező gyerekeknek, akiket szüleik szívesen  járatnának keresztyén világnézetet képviselő, konzervatív szemléletű, nevelésközpontú, a református értékrendjét és hitét felvállaló egyházi iskolába.

Mindenekelőtt szeretnénk világossá tenni, hogy minden gyermeket szeretettel fogadunk az iskolában, ha a szülők elfogadják az iskola értékrendjét, illetve az órarendbe épített hit- és erkölcstan oktatást. A Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskolába történő felvétel rendje a nemzeti köznevelésről szóló törvény (2011. évi CXC. tv.) 31.§-án alapul.

Meggyőződésünk, hogy a hit- és erkölcstan oktatása kizárólag lelki-szellemi előnyt jelent a tanulóink számára, hiszen személyiségük formálódásában fontos szerepet játszhat a találkozás a keresztyén hittel, illetve az erre épülő ember- és világképpel. Mindezen túl a hitoktatásban megjelenő bibliaismeret, eszmetörténet, kultúrtörténet, művészettörténet, etika, illetve a közösségi és családi életre nevelés olyan értéket jelent világunkban, amelyet újra kell tanítani, illetve hangsúlyozni. Mindezeknek későbbi tanulmányaikban is nagy hasznát fogják venni tanulóink.

Iskolánk immár tizenkét évfolyamon, az érettségi vizsgáik tudja biztosítani a hozzánk járó tanulók erkölcsi, szellemi és lelki fejlődését.

Várjuk azokat a gyermekeket, akiknek már van kapcsolatuk az egyházzal, akár valamely református közösséghez, vagy másik keresztyén – evangélikus, római vagy görög katolikus, baptista – felekezethez tartoznak, vagy egyházi óvodába járnak.

Várjuk azoknak a családoknak a gyermekeit is, akik nem tartoznak egyházhoz, de úgy érzik, hogy az iskolánk által közvetített értékeket el tudják fogadni, azokat szívesen adnák gyermeküknek útravalóul.

Erősíteni kívánjuk az iskola, a szülő és a gyermek kapcsolatát a kölcsönös bizalom jegyében, melynek alapja a nevelési-oktatási programmal való egyetértés. Ezt legjobb tudásunkkal igyekszünk megvalósítani.

Budapest, 2022 novemberében

Isten áldásával köszönti:
az iskola fenntartója:
A Budapest-Budafoki
Református Egyházközség