Felvétel az 1. osztályba

Tájékoztató..

Budapest-Budafoki Református Egyházközség által fenntartott
Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola és Gimnáziumba
történő beiskolázásról

RÓZSAKERTI DEMJÉN ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM
levélcím: 1223 Budapest, Rákóczi u. 16.
igazgató: Gál Zsolt
Tel: (+36 1) 577 8300, (06-1)490-0495, (06-1)490-0496
weboldalunk: www.rozsakertiskola.hu
e-mail: demjen@rozsakertirefi.hu
Jelentkezési lap kitöltésének határideje: 2024. február 16. 23.59 óra

A jelentkezési lap ITT érhető el.
Jelentkezési lap leadása után előre egyeztetett időpontban személyes beszélgetésre kerül sor a szülők és az iskolavezetés között, illetve a gyermeket meghívjuk egy „Játsszunk iskolásat!” elnevezésű ismerkedési játszódélutánra az iskolába.


Beiskolázási programok, időpontok:

Dátum Időpont
Esemény
2023. november 9.
csütörtök
16:30 Szülői értekezlet a Halacska óvodában
2024. február 06. kedd Nyílt napok
2024. február 07. szerda Nyílt napok
2024. február 07. szerda 17:00 Szülői értekezlet az 1. évfolyamra jelentkezőknek
2024. február 16. 23:59 Jelentkezési lapok leadási határideje – 1. évfolyam
2024. február 27. 16:00 Játsszunk iskolásat! 1.
2024. március 5. 16:00 Játsszunk iskolásat! 2.
2024. március 12. 16:00 Játsszunk iskolásat! 3.
2024. március 19. 16:00 Dömdödöm – vers- és prózamondófesztivál óvodásoknak
2024. március 22. Döntés az első évfolyamra felvettek névsoráról
2024. április 05. Fellebezési határidő – 1. évfolyam
2024. április 12. Végleges döntés a leendő első évfolyam névsoráról
2024. április 18. Beiratkozás az 1. évfolyamra
2024. április 19. Beiratkozás az 1. évfolyamra
2024. június Szülői értekezlet a felvett 1. osztályos szülőknek

Kedves Szülők!

Hálásan köszönjük, hogy gyermekük számára iskolánkat találták legalkalmasabbnak arra, hogy lelki, szellemi és testi fejlődésében elősegítsük, felkészítsük a további, középiskolai és egyetemi tanulmányokra, az értékes, boldog életre.
A Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola és Gimnázium 2024/25. tanévben indított első évfolyamára a jelentkezési folyamat a honlapunkon keresztül elérhető online jelentkezési lap kitöltésével indul el. Ezen a jelentkezési lapon a szülők minden olyan adatot, elérhetőséget megadnak, amely megkönnyíti a beiskolázási folyamat során az intézmény és a családok közötti kommunikációt.
A kitöltés után a következő dokumentumok szkennelt változatát kérjük a budaine.nagy.krisztina@rozsakertirefi.hu e-mail címre elküldeni kolléganőnk, Budainé Nagy Krisztina számára (amennyiben birtokukban vannak ezek a dokumentumok):
– a gyermek keresztlevele
– lelkészi/plébánosi ajánlás
– szakértői vélemény beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségről.

A jelentkezési lapok kiöltésének határideje 2024. február 16. 23.59 óra.
Az intézmény mindennapjaiba a nyílt napokon kaphatnak a szülők betekintést. A nyílt napokra 2024. február 6-án és 7-én kerül sor. Az óralátogatásokra majd a honlapon elérhető online jelentkezési felületen lehet regisztrálni. Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a regisztráció létszámkorlátos, bizonyos számú jelentkező után lezár a rendszer.
Iskolánk életéről, eseményeiről továbbá a honlapunkon keresztül is tájékozódhatnak a kedves szülők.
2024. február 7-én délután 17.00 órakor tájékoztató szülői értekezletet tartunk a leendő első évfolyamunkról, indítandó osztályainkról, elsős tanítóinkról.
A beérkezett jelentkezések alapján a gyermekeknek ’Játsszunk iskolásat!’ elnevezésű alkalmakat szervezünk 2024. február 27-én, március 5-én és 12-én, minden alkalommal 16.00 órától. Ezeket az alkalmakat iskolatitkárunk szervezi, ő küld majd Önöknek meghívót.
Önökkel, szülőkkel egy személyes találkozón szeretne iskolánk igazgatója, Gál Zsolt megismerkedni. Erre 2024. február végén, március elején kerül majd sor. Kérjük, figyeljék majd az iskola honlapján elérhető online táblázatot, melyen az Igazgató Úr által megadott időpontokra iratkozhatnak fel.

Végül, 2024. március 19-én 16.00 órától tartjuk Dömdödöm versmondó ünnepünket, amikor a hozzánk jelentkező nagycsoportos óvodások mondhatnak a többiek előtt verseket, meséket.
Az első évfolyamra felvett gyermekek névsoráról iskolánk 2024. március 22-éig fog döntést hozni. A döntésről e-mailben fogjuk Önöket tájékoztatni.
A rendelet szerint az idei beiratkozás hivatalos időpontja 2024. április 18-19-re esik.
Amennyiben kérdésük van, nyugodtan keressék Budainé Nagy Krisztina kolléganőnket a budaine.nagy.krisztina@rozsakertirefi.hu e-mail címen.

Tájékozódásukhoz, gyermekük iskolára készítéséhez Isten gazdag áldását kívánjuk!

Gál Zsolt
igazgató

Fenntartói köszöntő

Kedves Szülők, kedves Érdeklődők!

A Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola a 2024/25. tanévre felvételt hirdet azoknak az óvodát befejező gyerekeknek, akiket szüleik szívesen járatnának konzervatív elveket hirdető, nevelésközpontú, a református értékrendet képviselő egyházi iskolába.

Mit jelent ez a beiratkozás rendjében?

Mindenekelőtt szeretnénk világossá tenni, hogy minden gyermeket szeretettel fogadunk az iskolában, ha a szülők elfogadják az iskola értékrendjét és az órarendbe épített hit- és erkölcstan oktatást. A Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskolába történő felvétel rendje a nemzeti köznevelésről szóló törvény (2011. évi CXC. tv.) 31.§-án alapul.

Meggyőződésünk, hogy a hit- és erkölcstan oktatása kizárólag lelki-szellemi előnyt jelent a tanulóink számára, hiszen bibliaismeretet, eszmetörténetet, kultúrtörténetet, művészettörténetet, etikát, közösségi és családi életre nevelést jelent egy olyan világban, amelyben újra kell tanítani, illetve hangsúlyozni ezeket az ismereteket. Mindezeknek későbbi tanulmányaikban is nagy hasznát fogják venni tanulóink.

Az intézmény bővülése eredményeként iskolánk már tizenkét évfolyamon, az érettségi vizsgáig tudja biztosítani a hozzánk járó tanulók erkölcsi, szellemi és lelki fejlődését.

Várjuk azokat a gyermekeket, akiknek már van kapcsolatuk az egyházzal; a budafoki vagy a nagytétényi református közösséghez, vagy másik keresztyén – evangélikus, római vagy görög katolikus, baptista – felekezethez tartoznak; egyházi óvodába járnak.

Várjuk azoknak a családoknak a gyermekeit is, akik nem tartoznak egyházhoz, de úgy érzik, hogy az iskolánk által közvetített értékeket szívesen adják útravalóul.

Erősíteni akarjuk az iskola, a szülő és a gyermek kapcsolatát a kölcsönös bizalom jegyében, melynek alapja a nevelési-oktatási programmal való egyetértés. Ezt legjobb tudásunkkal igyekszünk megvalósítani.

Budapest, 2023 novemberében

Isten áldásával köszönti:
az iskola fenntartója:
A Budapest-Budafoki
Református Egyházközség