Énekrend

Énekrend 2021/22. tanév I. félév – Az alsó és felső tagozat részére

*A táblázatban vastagon szedett énekek az áhítatok fő énekei (RÉ=Református Énekeskönyv)

Dátum Alsó tagozat Felső tagozat Téma
Szeptember 6.
(rövidített)
Uram Isten, siess (RÉ 151.)
Téged kér szívünk, Jézus jöjj (Kumbya)
Szabadításod öröme
Uram Isten, siess (RÉ 151.)
Téged kér szívünk, Jézus jöjj (Kumbya)
Szabadításod öröme
Lackfi János: Jóság néni csokija
Szeptember 13. Itt van Isten köztünk (RÉ 165.1-3. és 6)
Hajnalórán lelkem ébred
Kánon: Áldjon meg téged
Ifj. ének: Ajtódon valaki kopog
Itt van Isten köztünk (RÉ 165.1-3. és 6)
Hajnalórán lelkem ébred
Kánon: Áldjon meg téged
Ifj. ének: Tégy, Uram engem áldássá
Hűségkapcsoló
Szeptember 20. Siess, keresztyén (RÉ 161. 1-3.)
Hála, hogy itt a csendes reggel
Kánon: Messziről száll dalunk
Ifjúsági ének: Új szívet adj
Siess, keresztyén (RÉ 161. végig)
Hála, hogy itt a csendes reggel
Ifjúsági ének: Új szívet adj
Türelem, legót terem
Szeptember 27. Elmúlt az éj, felkelt a nap (Szlovák
népdal)
A tegnap terhe már a tegnapé (reggeli
ének)
Nagy hálát adjunk (RÉ 225.1-5.)
Ifj. ének: Jézus, te égi szép
Elmúlt az éj, felkelt a nap (Szlovák
népdal)
A tegnap terhe már a tegnapé (reggeli
ének)
Nagy hálát adjunk (RÉ 225.1-5.)
Ifj. ének: Jézus, te égi szép
Szeretet, hagyma nélkül
Október 4. Isten nevét dicsérem szívem csupa
Kánon: Szívem csendben
Imádkozzatok és buzgón kérjetek (RÉ
475.)

Róla beszél fű, virág
Isten nevét dicsérem szívem csupa
Semmit ne bánkódjál (RÉ 380.1-3.)
Róla beszél fű, virág
A térdfájás
öröme
Október 11. Imádkozzatok és buzgón kérjetek (RÉ 475.)
Kánon: Áldott a férfi
Ifj. ének: Tüzed Uram Jézus
Olyan örömöt, mint a forrás
Imádkozzatok és buzgón kérjetek (RÉ 475. )
Jézus hív, bár zúg, morajlik (RÉ 299.
1-5.)

Ifj. ének: Tüzed Uram Jézus
Olyan örömöt, mint a forrás
Szelídség,
avagy
mindennek
van határa
Október 18. A mélyből hozzád száll szavam
(felelgetős)
Erős vár a mi Istenünk (RÉ 390.)
Ifj.ének: Az Úrnak zengjen az ének
Erős vár a mi Istenünk (RÉ 390.1-2.)
Ifj.ének: Az Úrnak zengjen az ének
Az egyháznak a Jézus a
fundámentuma (RÉ 392.1-2.)
Nem minden
segítség
segítség
November 2.
(Reformáció
csendesnap,
kedd)
Ismétlés
(Hangszeres kíséret szervezése,
diákok bevonásával)
Ismétlés
(Hangszeres kíséret szervezése,
diákok bevonásával)
TÉMA:
MIÉRT
PONT ÉN?
címmel

Jézus elhívja
tanítványait
November 8. Jöjj az Úr vár reád
Úrnak szolgái mindnyájan (RÉ 134.
végig)

Ifj. ének: Jézus a jó pásztor
Jöjj az Úr vár reád
Úrnak szolgái mindnyájan (RÉ 134.
végig)

Ifj. ének: Jézus a jó pásztor
Péter
November 15. Mint a szép híves patakra (RÉ 42. 1.)
Ifj. ének: Mint szarvas
Ahány csillag van az égen
Mint a szép híves patakra (RÉ 42.1.)
Ifj. ének: Mint szarvas
Ahány csillag van az égen
Jer, kérjük Isten áldott (RÉ 234.
végig)
A Zebedeus
fiak
November 22. Jézus hív, bár zúg, morajlik (RÉ 299.)
Ifj. ének: Az Úr csodásan működik
Jézus hív, bár zúg, morajlik (RÉ 299.)
Ifj. ének: Az Úr csodásan működik
Mondjatok dícséretet (RÉ 196.v.)
Tamás
November 29. Várj ember szíve készen (RÉ 312.)
Kánon: Várni jó, várni jó
Ifj. ének: Áldjuk a mennyei Atyát!
Várj ember szíve készen (RÉ 312.)
Kánon: Várni jó, várni jó
Új világosság jelenék (RÉ 301.)
Ifj. ének: Áldjuk a mennyei Atyát!
Mária,
Márta
December 6. Krisztus Urunknak áldott születésén
(RÉ 315.)

Kánon: Gloria, gloria
Ifj.ének: A sötétség szűnni kezd már
Betlehemi mezők, tarka rétek
Jöjj népek Megváltója (RÉ 303.)
Kánon: Gloria, gloria
Ifj.ének: A sötétség szűnni kezd már
Betlehemi mezők, tarka rétek
József
December 13. Mikor látom egeidet (Gryllus)
Dicsőség mennyben az Istennek (RÉ
326.)

Betlehemi csillag csodafényt ád
Mikor látom egeidet (Gryllus)
Az Istennek szent angyala (RÉ 316.)
Betlehemi csillag csodafényt ád
Mária (Jézus
anyja)
December 17.
(Karácsonyi
csendesnap)
Ismétlés
(adventi, karácsonyi énekek)
Ismétlés
(adventi, karácsonyi énekek)
Jézus
Január 3. Tebenned bíztunk (RÉ 90. 1.)
Mikor látom egeidet (Gryllus)
Ahány csillag van az égen
Ifj. ének: Szólnak a harangok
Tebenned bíztunk (RÉ 90. 1.)
Mikor látom egeidet (Gryllus)
Ahány csillag van az égen
Napkeleti
bölcsek
„más úton
tértek
vissza”
Január 10. A Sionnak hegyén (RÉ 65.1.)
Olyan örömöt, mint a forrás
Róla beszél fű, virág
A Sionnak hegyén (RÉ 65.1.)
Olyan örömöt, mint a forrás
Róla beszél fű, virág
Keresztelő
János
Január 17. Siess, keresztyén (RÉ 161. végig)
Az Úr csodásan működik
Siess, keresztyén (RÉ 161. végig)
Az Úr csodásan működik
Jézus meg-
keresztelése
Január 24. Az Úrnak irgalmát (89.1.)
Jézus életem, erőm, békém
Jöjj az Úr vár reád
Az Úrnak irgalmát (89.1.)
Jézus életem, erőm, békém
Jöjj az Úr vár reád
A galamb
(Szentlélek)
Január 31. Jézus hív, bár zúg, morajlik (RÉ 299.
1-5.)

Ifj. ének: Tüzed Uram Jézus
Vezess Jézusunk (RÉ 434.)
Jézus hív, bár zúg, morajlik (RÉ 299.
1-5.)

Ifj. ének: Tüzed Uram Jézus
Vezess Jézusunk (RÉ 434.)
ApCsel
10:38

Vándorok az
úton*