Kedves Kollégák!

2023. január 22-én ünnepeljük nemzeti himnuszunk születésnapját. Kölcsey örökbecsű művének kézirata 200 évvel ezelőtt készült el.
A Himnusz születésnapját 1989-ben az országgyűlés a Magyar Kultúra Napjává nyilvánította.
Szeretnénk, ha erről az eseményről diákjaitokkal Ti is megemlékeznétek.
A megemlékezés módjához néhány választható javaslattal járulunk hozzá.
I. A Himnusz születéséről, nemzeti szimbólummá válásának körülményeiről egy rendkívüli irodalomóra megtekintését ajánljuk, a gimnazisták részére egészben, míg az alsóbb évfolyamoknak részleteiben.

https://www.google.com/search?q=m5+csatorna+%C3%A9retts%C3%A9gi+2018+a+magyar+kult%C3%BAra+napja+himnusz&oq=&aqs=chrome.0.69i59i450l7.6830348j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:fc96bd94,vid:mvDZDdMZAl8

A magyar kultúra egyik alapkövének nyelvünket tekintjük.
II. Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke c. szemléletes verse a bizonyíték rá! (Marosán Csaba előadásában)

https://www.google.com/search?q=youtube+Gyim%C3%B3thy+G%C3%A1bor%3ANyelvlecke&oq=you&aqs=chrome.3.0i131i355i433i512j46i131i199i433i465i512j46i131i433i512j69i59j0i131i433i512j0i512j0i131i433i512l2j0i512.5310j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Ajánljuk: alsó, felső, gimnázium

III. Alkotói pályázatot hirdetünk „Hozz rá víg esztendőt…” címmel

Ajánljuk: alsó, felső, gimnázium

1. Kölcsey Himnuszának illusztrálása versszakonként.

Ajánljuk: alsó, felső, gimnázium

2. Saját irodalmi és képzőművészeti alkotások.
Javasolt témakör: A magyar nemzeti értékek, hagyományok, népszokások, ünnepek, természeti és épített környezetünk kincsei…
Műfaji keretek:
– irodalmi művek: vers, próza (elbeszélés, esszé, riport, humoreszk, dramatizált jelenet…)
– képzőművészeti alkotások: sík- és térbeli alkotások technikai megkötöttség nélkül
3. V. Majzik Mária monumentális Himnusz szobrának megtekintése (Kirándulás Budakeszire)

Az alkotásokat március 31-ig várjuk az iskola könyvtárába (általános és gimnázium). Az elkészült pályaműveket értékeljük és díjazzuk.
A pályázattal kapcsolatos kérdésekkel forduljatok hozzánk!

Bakos Judit és Szunyi György