Belső jelentkezés

Kedves Jelentkezők, Kedves Szülők!

Köszönjük, hogy érdeklődnek gimnáziumunk iránt és intézményünkbe szándékoznak jelentkezni. Egyházi fenntartású intézmény lévén saját jelentkezési lapunk is van, melyet a központi, országos jelentkezésen felül kérünk kitölteni itt, iskolánk honlapján.

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 31. § (2) kimondja:

„Ha a nevelési-oktatási intézményt egyház vagy más nem állami szerv, nem önkormányzat tartja fenn:

a) a nevelési-oktatási intézmény vallási, világnézeti tekintetben elkötelezett intézményként működhet, és ennek megfelelően a gyermekek vagy a tanulók felvételének előfeltételeként kikötheti valamely vallás, világnézet elfogadását, és ezt felvételi eljárás keretében vizsgálhatja”.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény 31. § (2) bekezdése alapján a református nevelés elfogadásáról nyilatkozat aláírását kérjük „A RÓZSAKERTI DEMJÉN ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SAJÁT JELENTKEZÉSI LAPJA” című online űrlapon, amely a honlapunkon tölthető ki. Az aláírt saját jelentkezési lap benyújtásának határideje 2023. február 22.

Figyelem: Ez a jelentkezési lap NEM EGYEZIK MEG a 2022.12.02-ig benyújtandó központi írásbeli vizsgára való jelentkezési lappal, sem pedig a 2023.02.22-ig benyújtható központi jelentkezési lappal!